top of page
Behandelende therapeuten

Behandelende therapeuten

_8_edited.jpg

 

Louisette Raymaekers, startte deze praktijk op in 1989. Vanaf datzelfde moment werkte zij tevens in de ziekenhuis- en revalidatiesetting. 

Specialisaties  + bijkomende opleidingen:

- neurologische stoornissen

- slikstoornissen met deelname aan jaarlijkse Europese/ nationale       congressen

- postgraduaat stemstoornissen

- Parkinson

Foto.jpg

Liesl Mathijs studeerde af aan de KUL in juni 2016 en  startte in de praktijk in augustus 2016. Daarnaast is zij werkzaam in een ziekenhuissetting.

Liesl behaalde tevens bijkomende kwalificaties na meerdere opleidingen, m.b.:

- postgraduaat neurogene communicatiestoornissen

- oromyofunctionele therapie

- mimetherapie

- verdieping slikstoornissen

Fotogalerij

20210820_125208_edited.png
242001574_149690203949630_697716972595587036_n.jpg
20210818_071933.jpg
20210818_072057.jpg

Therapieën

Vanuit een overtuiging dat specialisaties leiden tot een optimale behandeling,

         besloten wij om ons enkel te focussen op deze stoornissen.

Neurologische taalstoornissen

 

 

Algemeen gekend is afasie, een verworven taalstoornis na een bloeding of infarct in de hersenen , bij een degeneratieve ziekte of  na een trauma. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en /of te gebruiken, en dit kan deels of volledig zijn. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Bijkomende stoornissen zijn : verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen, planning,... Enkele bekende neurologische stoornissen met taalproblemen als gevolg zijn o.a. Parkinson, ALS, MS, MSA,Huntington, PPA....

Neurologische spraakstoornissen

 

Hieronder horen  bv. dysartrieën en spraakapraxieën. 

Bij patiënten met een aandoening of een letsel in de hersenen of het zenuwstelsel is vaak ook de spraak gestoord. Enkele voorbeelden zijn  bloedingen, infarcten, trauma's, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ziekte van Huntington, ALS, aangezichtsverlammingen ... De spraak is moeilijk verstaanbaar omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren, of een probleem wat eerder met programmering  vanuit de hersenen te maken heeft. De logopedist geeft oefeningen om de spraak en de andere mondfuncties te verbeteren. Desnoods  wordt er  gezocht naar hulpmiddelen om de spraak te ondersteunen of te vervangen. Doelstelling is communicatie hoe dan ook mogelijk te maken.

Slikstoornissen

 

Problemen met efficiënt en veilig eten/drinken bij volwassenenen zijn vaak het gevolg van een neurologisch letsel in de hersenen of het zenuwstelsel,  t.g.v. een ziekte of trauma, maar ze kunnen ook het gevolg zijn van het normale verouderingsproces. Miskennen van deze problemen kan ernstige gevolgen hebben. Deze kunnen uiteenlopend gaan van vermagering, uitdroging en verzwakking tot in ernstige gevallen aspiratie op voeding en vloeistoffen met zware pneumonieën als gevolg. In samenspraak met de NKO-arts wordt een slikonderzoek uitgevoerd en vervolgens wordt een behandelplan opgesteld door de logopediste om terug tot efficiënt en veilig slikken te komen.

Stemstoornissen

Heesheid of stemverlies kunnen zowel een organische als een functionele oorzaak hebben. Tot de organische oorzaken rekenen we bijvoorbeeld stembandverlamming en kanker. De functionele oorzaken zijn verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. Deze functionele stemstoornissen kunnen op hun beurt ook aanleiding geven tot een organische afwijking, zoals bijvoorbeeld stembandknobbels.

Nogal wat beroepssprekers ( leerkrachten) krijgen in hun loopbaan te maken met stemstoornissen. De logopedist bouwt het foutief stemgedrag af en leert het juiste stemgedrag weer aan. 

Ook na operatieve ingrepen t.g.v. stembandkanker/strottenhoofdkanker, enz. is de logopediste de aangewezen persoon om te leren stemgeven, door compensatietechnieken of eventueel d.m.v. een prothese.

Afwijkend mondgedrag

Als bepaalde spieren of spiergroepen in de mond en het aangezicht niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/of de kaken.Het doel van de oromyofunctionele therapie is het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren door middel van oefeningen en het afleren van verkeerde reflexen, zodat vorm en functie van kaken en tanden/kiezen weer hersteld kunnen worden.

Welke stappen zetten wij achtereenvolgens bij de aanvang van een therapie?

Na een eerste contact wordt er een afspraak vastgelegd voor een intakegesprek waarbij de problemen en de voorgeschiedenis in kaart worden gebracht. Tijdens dit gesprek brengen wij u op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de te vervullen formaliteiten, de honoraria en de terugbetalingsmodaliteiten.

Vervolgens gebeurt er een logopedisch onderzoek. De resultaten hiervan worden met u besproken. Afhankelijk van deze resultaten bekijken we of er een logopedische behandeling zinvol is.

Eventueel worden de documenten voor een aanvraag tot terugbetaling via uw ziekenfonds ingevuld en naar uw mutualiteit verzonden . Na goedkeuring door de  adviserende arts van de mutualiteiten krijgt u een tussenkomst voor de kostprijs van de behandeling.

Het aantal therapiesessies dat gegeven wordt is afhankelijk van de stoornis en de ernst ervan.

Therapieën
Tarieven

Tarieven

Wij zijn geconventioneerde logopedisten. Dit betekent dat wij ons aan de officieel vastgelegde tarieven houden. Wij zijn dus verplicht om de honoraria die door het RIZIV zijn vastgelegd na te leven.

Op het einde van de maand krijgt u van ons een overzicht van de geleverde prestaties en het verschuldigde bedrag dat tijdens de volgende zitting dient betaald te worden. Het getuigschrift waarmee u terubetaling kan bekomen bij uw mutualiteit, wordt u dan overhandigd.

Wettelijke tarieven vastgelegd door RIZIV vanaf 1 januari 2023

Prestatie                  Logopedisch                 Logopedische                 Logopedische                 Logopedisch

                                aanvangsbilan                     zitting                               zitting                        evolutiebilan

                                 ( per 30 min.)                    ( 30 min.)                          ( 60 min.)         

Honorarium                 € 36,50                           € 30,86                              € 61,98                            € 51,50

Gewone

terugbetaling              € 29,00                           € 25,36                             € 50,98                             € 40,50

Verhoogde         

terugbetaling              € 33,50                           € 28,86                             € 57,48                             € 47,00

Voor sommige stoornissen, waarvoor geen tussenkomst voorzien is via de verplichte ziekteverzekering, kan een tegemoetkoming verkregen worden via aanvullende verzekering. Deze varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Contact

Praktijkadres

Sint-Truidersteenweg 100

3540 Herk-de-Stad

Behandeling aan huis

voor neurologische problematiek waarbij verplaatsing niet mogelijk is.

Maak een afspraak

Telefoon : 013/55.22.00

louisette.raymaekers@telenet.be

 

Contact
bottom of page